පිවිසිය

ආයුබෝවන්!
තෙරුවන් සරණයි,

වරින් වර පුවත් පත් වල සහ වාර ප්‍රකාශනයන් හි පළ වූ මාගේ ලිපි සමුච්චය මෙම බ්ලොග් අඩවියෙහි ඇතුලත්ය. ඉතිහාසය පුරාවිද්‍යාව සිංහල ගොවිතැන වාස්තු විද්‍යාව වැනි විෂයන් අරභයා සංග්‍රහ කරන ලද මෙම ලිපි එක් තැනක ගොනු කොට තැබීමෙන් පාඨකයා හට පහසුවක් සැලසීම මෙහි අරමුණය. එයට අමතරව විවිධ කේෂ්ත්‍රයන් හි කරුණු ඇතුලත් නව ලිපි ද මෙයට එක් කරමි.
වසර දෙදහස් පන්සීයයකට වඩා එහා දිව යන ඉතිහාසයක් ඇති ජාතියක් වශයෙන් අපගේ පාරම්පරික උරුමයන් හි සුරැකියාව මුල් කොට මෙම සියලු ලිපි සම්පාදනය වේ. මෙහි අඩංගු කරුණු සහ පාරම්පරික දැනුම උපුටා ගැනීමට අවසර ඇත. එහෙත් එය ජාතියේ උන්නතිය වෙනුවෙන් පරිහරණය කරන්නේ නම් මාගේ ව්‍යායාමය සඵල වූවා වෙයි.
ඉතිහාසයේ ජාතිය හමුවේ පැවති අභියෝග රැසකි. ඒවා සියල්ලටම අප සාර්ථකව මුහුණ දුන්නෙමු. අද දින ද එය එසේ විය යුතුය. සිංහල බෞද්ධ සංස්කෘතියෙහි හරය මැනවින් වටහා ගෙන නැවතත් ඒ අභිමානවත් මහා සම්ප්‍රදාය තහවුරු කරලීමට සැවොම ‍එක්වෙමු.

Tuesday, June 11, 2013

How can we preserve kuragala as a Buddhist heritage ?


      


 

            KURAGALA  the  Ancient Buddhist monastery belongs to second B.C. have taken over by Muslims and destroyed the archeological evidences and built some mosque in 1922. After 90 years this rock cave site and monastery got freed from the invaders. Defense secretory  Gotabaya Rajapaksa visited the site and  asked Archaeological director general Mr Senarath Disanayaka to remove the unauthorized construction an occupations.

         Archaeological commissioner Charles Godakubura visited  the site and declared  Kuragala as archaeological Reservation  site in 1971. Although government proclaimed Kuragala as archaeological Reservation site  Muslims did not stop their constructions shops, toilets , waiting halls, kitchens, flag posts etc.

        The kuragala and hituwangala mountains   has 30-40 rock caves. The eight caves in Hituwangala had four important brahmi inscriptions. But after Muslim invasion, to day we can see only two cave inscriptions. The Civil security Department  personals found  one inscription while demolishing 16 unauthorized constructions . Ven Vikiliye Narada Thero visited  the place in 1925 and commented  about ruins of the foundations of Buddhist monastery and Buddha statue in the first cave building. But Muslims destroyed the ruins and built the mosque and their burial grounds.  The Civil security Department  personal demolished  unauthorized construction (a kitchen)  at  the third cave  and found  bricks belongs to old Buddhist monastery.

       Former president Mr. R.premadasa  made a program to clear unauthorized  the occupations at Kuragala site. For this purpose he made arrangements to give 26  acares at hituvangala patina and ibbaanvala pathana  on 30 years leased basis. The lands were leased on section 2 of the crown lands ordinance.  But musliams did not relinquish the archaeological site. Instead of giving up  the Kuragala archaeological preservation, Muslims made arrangements to settle down  some muslim people from kalmune to ibbanvala pathana. They bulit some waiting halls  in 2002 at  hituvangala  pathana.

      Venerable Kolonne Siri Shantha Vijaya took legal action against archeological department at Human Rights Commission on 2004 and  he witnessed at Presidential Commission probing in to Kuragala Ancient Buddhist Monastery. The President Chandrika Kumaratunga recommended that all constructions that made after the proclaimed as a heritage reserve should be demolished.

        As results  archeological department took  legal actions against four Muslim personals who did unauthorized constructions  at Balangoda Magistrate Courts. The decision made by the courts was to remove the four unauthorized constructions. during the removal of unauthorized  constructions archeological department has found some parts of Skelton of  Balangoda man and his belongings like wise Bricks in Anuradapura period also found in the same site.  

Then We as Buddhist  have to decide what should we do?

Buddhist can go to Maragi stupa at the top of kuragala rock and lighting oil lamps, observe sil

and do other Buddhist activities. This the only way we can preserve  Kuragala as a  Buddhist heritage.

 

No comments:

Post a Comment